Close
Close
Advanced Search

The Old Ones - soundtrack
Audio Preview

The Old Ones - soundtrack (audio product)

ADD TO WISHLIST >
MP3 File
$3.00 
$6.00

"The Old Ones"

[Polski opis poniżej]

It isn't easy to demonstrate the musical colouring of Michał Heronimczak's latest album, although it can be said briefly that it is an expression of medieval rhythmicity. If one decided to walk the path of reflection proposed by English chronicler Matthew Paris, they should by all means remember about the deduction that “if one wanted to describe them fully, the account could be taken as a metaphor by those that didn't see it for themselves and could bring about ironic comments”(own translation, F. Gies, J. Gies, Life in a Medieval Castle, Harper Collins Publishers 2015). That led to a proposal to directly delve into highlighted songs being, once again, an interesting musical project for people interested in RPGs - and not only that.

Music: Michał Heronimczak

Album cover: Adam Szelążek

Master: Damian Niemir

Translation: Szymon Bielakow

Total length: 14' 54''

Tracks:

1. Alchemy (03’19”)
2. Beer (01’46”)
3. Caravan (3’26”)
4. Festival (02’19”)
5. Sunrise (02’28”)
6. Town Market (01’36”)

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

--

"The Old Ones"

Nie jest łatwo oddać koloryt muzyczny kolejnej płyty Michała Heronimczaka, choć w skrócie powiedzieć by można, iż stanowi wyraz średniowiecznej rytmiki. Gdyby jednak kroczyć drogą refleksji zaproponowaną przez angielskiego kronikarza Mateusza Parisa, zapomnieć nie można o wniosku, że „gdyby chciał je w całości opisać […], relacja wydać by się mogła przenośnią w uszach tych, którzy sami tego nie widzieli, i mogliby wzbudzić ironiczne komentarze” (zob. G. R. R. Martin, Życie w średniowiecznym zamku, Kraków 2017, s. 184). Stąd też jasna propozycja, aby osobiście spotkać się z zebranymi tu utworami, które po raz kolejny stanowią ciekawy projekt muzyczny dla osób interesujących się RPG. I nie tylko.

Autor muzyki: Michał Heronimczak

Autorka okładki: Adam Szelążek

Mastering: Damian Niemir

Opisy utworów: Ewelina Waląg

Długość materiału: 14 min 54 sek.

1. Alchemy (03’19”)
Kiedy o sztukach wyzwolonych myślano w układzie siódemkowym, jako o “rozstajach trzech i czterech dróg”, alchemia wymykała się tym definicjom i czekała na swoje (przed)naukowe osadzenie. W utworze tym powtarzalności tego przeświadczenia służy powracanie do głównego motywu oraz jego początkowe intensyfikowanie, w którym słyszę pogłosy intuicji, metalurgii, astrologii, baśniowości czy mistycyzmu. Metaliczność fonii zdaje się odzwierciedlać relacje człowieka ze średniowiecznym czasem jeszcze nie tak teocentrycznym, ale próbującym holistycznie spojrzeć na Wielkie Dzieło.

2. Beer (01’46”)
„Pije Kuba do Jakuba,/ Jacek do Michała…” – taką wersję biesiady w XVIII wieku zaproponował Stefan Witwicki. Wyciągam z niej frazę o pradziadach wychylających czarę, czasem pewnie i goryczy, choć w zaproponowanej tu wersji wybrzmiewa subtelność spotkania, klimat karczmy lub trubadurów przygrywających toczącej się uczcie. Rozdrobnionemu mięsu wymieszanemu z okruszkami chleba, sosom uzyskanym z osobiście uprawianych ziół i masłu towarzyszyło wino lub piwo warzone z jęczmienia, pszenicy bądź owsa okraszone dźwiękami harfistów i minstreli. Siedzę przy tym stole, choć na uboczu, bo główne miejsce zajmują najznamienitsi goście, ale nie narzekam – przyglądam się.

3. Caravan (3’26”)
Zaproponowane w tym utworze dźwięki sprawiają, iż daje się wyczuć pulsowanie ciała próbującego zespolić się z rytmem wiozącego go zwierzęcia lub zawierającego go w sobie powozu. To prawo- i lewobrzeżne przechylanie się stanowi swego rodzaju mantrę, której poddane zostają wszystkie postaci uczestniczące w tym muzycznym pochodzie. Kawalkada grzechotek, strun i bębnów obejmuje rotację mięśni, falujących ubrań, odciążonych włosów czy jednostajnego wzroku, a te – jakby samoczynnie – próbują oddać sobą taniec tego orszaku. Być może składa się on z kupców kroczących na jarmark, gdzie brzęk monet dawał im gwarancję ochrony i bezpieczeństwa do momentu opuszczenia miasta. Być może obejmował szyk książęcy z namaszczeniem wiozący do zamku ważnych gości poświadczających istnienie innych kultur. Bez względu na okoliczności, trudno oprzeć się temu tętnu.

4. Festival (02’19”)
Jak kreatorzy wyobraźni przesuwają się aktorzy, poeci-rycerze, wędrowni minstrele i śpiewacy w ramach obchodów istotnych uroczystości, chociażby koronacji króla czy cyklicznych koncertów. Widać wśród nich również błaznów oraz chór powtarzający refren rozpoczętej przed chwilą pieśni. Festiwal ma być radosny i świąteczny, a przede wszystkim odnosić się do konkretnych wydarzeń znaczących dla całej społeczności. Jest niczym salonowa gra, w czasie której każdy odgrywa swoją rolę i cieszy się z możliwości jej doświadczania. Tańczmy więc, póki wspólnej zabawy nie przerwie rytm wojennych potyczek.

5. Sunrise (02’28”)
Kompozycyjnie utwór ten stawiam obok opisywanego wyżej pochodu karawany, widzę ją bowiem rozleniwioną w promieniach wschodzącego słońca, dopiero nabierającą tempa marszu. Jest w niej jakaś zapowiedź żywotności kroków, deklaracji dynamiki, choć świt zanurzony jest jeszcze we mgle snu i wyrażonego w dźwiękach zatrzymania. Ta wprowadzona w centralnej części kompozycji pauza strząsa jednak nocny oniryzm i z każdą chwilą wkracza w poranne orzeźwienie. Orszak wbija się w rytm ruchu.

6. Town Market (01’36”)
Melodyjność średniowiecznego rynku osadza się wokół wymiany handlowej, lokalizacji władz miejskich czy głównej świątyni. Wszystkie wspomniane tu aspekty tworzyli ludzie, którzy w tumulcie codzienności realizowali swoje feudalne powinności i osobiste plany. Zaproponowane dźwięki zmierzają w jasną stronę tej rzeczywistości, porzucając tendencje oligarchiczne, konfiskaty majątku czy ordalia obejmujące udowadniania niewinności chociażby przez wkładanie ręki do wrzącej wody. Utwór ten pozostaje przy brzmieniu podkreślającym optymizm, współpracę i transakcyjność, a w celowo dobranych instrumentach dostrzegam swoisty ałun, który z całej palety średniowiecznych barw chce wydobyć właśnie tę jedną stronę powszedniego życia.

--

Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.

 
 Customers Who Bought this Title also Purchased
Reviews (0)
Discussions (0)
Narrow Results
 Follow Your Favorites!
NotificationsSign in to get custom notifications of new products!
 Recent HistoryProduct Information
Author(s)
File Size:
35.96 MB
Format
Original electronic
Scanned image
These products were created by scanning an original printed edition. Most older books are in scanned image format because original digital layout files never existed or were no longer available from the publisher.

For PDF download editions, each page has been run through Optical Character Recognition (OCR) software to attempt to decipher the printed text. The result of this OCR process is placed invisibly behind the picture of each scanned page, to allow for text searching. However, any text in a given book set on a graphical background or in handwritten fonts would most likely not be picked up by the OCR software, and is therefore not searchable. Also, a few larger books may be resampled to fit into the system, and may not have this searchable text background.

For printed books, we have performed high-resolution scans of an original hardcopy of the book. We essentially digitally re-master the book. Unfortunately, the resulting quality of these books is not as high. It's the problem of making a copy of a copy. The text is fine for reading, but illustration work starts to run dark, pixellating and/or losing shades of grey. Moiré patterns may develop in photos. We mark clearly which print titles come from scanned image books so that you can make an informed purchase decision about the quality of what you will receive.
Original electronic format
These ebooks were created from the original electronic layout files, and therefore are fully text searchable. Also, their file size tends to be smaller than scanned image books. Most newer books are in the original electronic format. Both download and print editions of such books should be high quality.
File Last Updated:
July 15, 2021
This title was added to our catalog on July 15, 2021.
Publisher
gryfrejtaga
Publisher Average Rating